Category Archives: Dự án năm 2013

Giới thiệu “Tuyết hoặc liễm”


Ta viết bài này cốt để bà con đỡ khổ, đọc hoài mà chẳng hiểu mình đang mắc công đọc cái gì như một số bạn than  phiền ^^”

Đăng tải tại Dự án năm 2013, Giới thiệu, Tiểu thuyết Trung văn, Tuyết hoặc liễm | 53 phản hồi

Giới thiệu những bộ sẽ làm trong năm 2011 (2) – Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu


“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” Tên gốc : Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng!

Đăng tải tại Dự án năm 2013, Giới thiệu | 78 phản hồi

Giới thiệu những bộ sẽ làm trong năm 2011 (1) – Thốn tẫn duyên hoa (đã sửa link, hic, mong chưa ai down lầm file khác về)


Thốn tẫn duyên hoa Tên gốc : Tọa quan thùy gia y sấu Tác giả : Bạch Thủ

Đăng tải tại Dự án năm 2013, Giới thiệu, Tiểu thuyết Trung văn | 60 phản hồi