Category Archives: Phong lưu đấu oan gia

Phong lưu đấu oan gia – Chương 1


Vốn định post Vương phi kiêu ngạo từ hôm qua, nhưng cay một nỗi là sắp xong rồi thì mất điện, kết quả dữ liệu chưa kịp save mất quá nửa :( Nản hết cả lòng thôi thì post  cái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phong lưu đấu oan gia | 68 phản hồi