Category Archives: Thương Nguyệt

Song thành – Hồi 1 (giới thiệu – không dịch tiếp)


Hồi 1   Văn tự trong tuyết Cuồng phong cuốn tuyết bay loạn nơi lưng chừng trời đất, mờ khuất cả vầng dương chính ngọ. Advertisements

Đăng tải tại Song Thành, Thương Nguyệt | 18 phản hồi

Giới thiệu và download “Song thành” – Thương Nguyệt


 Tên truyện : Song Thành Thuộc : Kính hệ liệt Tác giả : Thương Nguyệt

Đăng tải tại Giới thiệu, Lòng anh mênh mông như biển cả, Thương Nguyệt | 32 phản hồi