Category Archives: Vương phi kiêu ngạo

Vương phi kiêu ngạo 〖Chương mười hai〗(phần 2)


Chương 12 :  Hồng Tụ lâu chạm trán (phần 2)   Cả phương đình nhất thời một mảnh an tình, tưởng như nghe được cả nhịp hô hấp đột ngột tăng mạnh của không ít người. Mọi ánh mắt không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vương phi kiêu ngạo | 363 phản hồi

Vương phi kiêu ngạo 〖Chương mười hai〗(phần 1)


Chương 12 :  Hồng Tụ lâu chạm trán (phần 1) Link chương 11 phần 3 : ^^ Kể ra thì chậm, diễn biến thì nhanh, toàn bộ quá trình biến sắc đó của Tuyết Thiên Thu chỉ kéo dài trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vương phi kiêu ngạo | 118 phản hồi

Vương phi kiêu ngạo 〖Chương mười một〗(phần 3)


Chương 11 : Bạch gia tỷ muội (phần 3)   Chiều hôm ấy, dọc một đường tới Bạch phủ Hạ Vũ Băng cuối cùng đã được thể nghiệm cảm giác được thiên hạ chiêm ngưỡng như một kỳ quan là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vương phi kiêu ngạo | 113 phản hồi

Vương phi kiêu ngạo 〖Chương mười một〗(phần 2)


Chương 11 : Bạch gia tỷ muội (phần 2) …… “Bạch Lưu Sương chết rồi?’

Đăng tải tại Vương phi kiêu ngạo | 65 phản hồi

Vương phi kiêu ngạo 〖Chương mười một〗(phần 1)


Chương 11 : Bạch gia tỷ muội (phần 1) Tất nhiên, người quát thì cứ quát, còn kẻ bị quát thì đã biệt tích từ lâu, Hạ Vũ Băng có khản giọng cỡ nào cũng vô ích, không khỏi ấm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vương phi kiêu ngạo | 71 phản hồi

Vương phi kiêu ngạo 〖Chương mười〗(phần 3)


Chương mười : Sóng gió Giang gia (phần 3)   (Ở đây tại hạ vốn định viết cảnh báo là có cảnh hot, chẳng ngờ post rồi mới hay công lực của các vị bằng hữu đã vượt xa tưởng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vương phi kiêu ngạo | 121 phản hồi

Vương phi kiêu ngạo 〖Chương mười〗(phần 2)


Chương 10 : Sóng gió Giang gia (phần 2)   Đáng tiếc, bất kể Hạ Vũ Băng có nghĩ thế nào, hiện thực trước mắt nàng vẫn phải làm Giang Ngưng Tuyết – và việc ấy thật chẳng dễ dàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Vương phi kiêu ngạo | 49 phản hồi